Skip Navigation Links
Home
Info
Groepen
Verhuur
Aanmelden
Stichting Jeep

De stichting heeft ten doel:
  • Het in eigendom hebben en beheren van onroerende zaken en deze ter beschikking stellen ten behoeve van het Jeugd –en Jongerenwerk te Vught.
  • In overleg met bestaande organisaties, de belangen van de jeugd en jongeren in Vught te bevorderen en de middelen daarvoor aan te reiken of onderzoek naar de haalbaarheid van die middelen te doen.
Het bestuur van de Stichting Jeep is bereikbaar via:

Stichting Jeep
Postbus 2095
5260 CB VUGHT

Voorzitter : Frank de Rouw
Penningmeester : Anita Kroon
Lid : Hans de Laat


Verhuurd Meer...
Agenda Meer...